Fullt hus på møte om Tøyen

Takk til alle som møtte opp på Gamle Oslo Venstres og Gamle Oslo SVs felles møte om Tøyen på torsdag! Venstres førstekandidat til bydelsvalget, Helene Z Skulstad, holdt et sluttinnlegg som tok utgangspunkt i at 30% av barn og unge i bydelen vokser opp under fattigdomsgrensen. Det viktigste vi gjør den neste fireårsperioden er å sikre disse barna en god oppvekst og gode muligheter til utdanning og jobb. Les Helenes innlegg i bloggen hennes her: http://venstrehelene.tumblr.com

Hovedlinjene og innspillene som kom frem i løpet av kvelden:

– Tiltakene på Tøyen skole, inkludert gratis aktivitetsskole, funker. De må også gjøres tilgjengelig for barna på Vahl skole. Dette var en tydelig beskjed fra rektor Terje Andersen på Tøyen og Vahl skole, og Helene fulgte opp i sitt avslutningsinnlegg.

– Flere lokale mottaksklasser vil gjøre at elevene som begynner på skolene her behersker norsk bedre. I dag er det ikke nok plasser i mottaksklassene i indre by.

– Stor støtte for allidrettshall i forbindelse med Tøyenbadet. Nå ligger det inne som “treningssenter” i planene, men det er viktig at ungene på Tøyen får mulighet til å møtes et sted og drive idrett

– Det er viktig å fortsette å spre kommunale boliger og å satse på bedre oppfølging av de kommunale boligene som er der i dag.

– Vi må få større leiligheter i bydelen, både i de kommunale boligene og ellers. Slik tilrettelegger vi for at barnefamilier kan bli boende her

– Møteplasser er veldig viktige, spesielt møteplassene for barn og unge. Lekeplasser er blant disse viktige møteplassene.

– De nasjonale prøvene og kartleggingsprøvene er svært nyttige for å følge opp elevene og vite hvor mer innsats skal settes inn.

– Det er viktig at det ser ordetlig ut i området og at belysningen er god.

– Det er også viktig at det går an for folk å krysse gata på en god måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**