Innlegg: Hvem dytter hvem?

Eidsvoll Venstres 2.kandidat Benedicte Tærud debuterer i dag som Venstre-skribent med et innlegg i EUB, som en kommentar til Høyres Wenche Hoel Ulvin. Temaet er Høyres plutselige omsorg for trafikksikkerheten til elevene på Finstad. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hvem dytter hvem?

I Formannskapsmøtet den 25.11.2014 angrep Høyres ordførerkandidat Wenche Hoel Ulvin foreldre som kjempet mot skolenedleggelse av Finstad og Eidsvoll Verk skole. Hun mente at nå måtte de foreldrene som hadde dytte barna sine foran seg i media ta ansvar og sørge for en god overgang for barna over til ny skole.

Vi som foreldre valgte å ignorere denne uttalelsen og la den stå ubesvart på grunn av den usaklige fremleggingen. Også fordi det var ingen som hadde «dyttet» barna sine foran seg. Barna hadde selv spurt om når det var deres tur til å bli hørt. Barn skal høres i beslutninger som angår dem. Det ble ikke gjort under prosessen rundt nedleggelsen av Finstad skole.

Uten hjelp fra politikerne i Eidsvoll, har vi som foreldre gjort det vi kan og kanskje mer enn det som kan forventes, for å bidra til en god prosess etter vedtaket om nedleggelse av Finstad skole. Og vi er godt fornøyd med løsningen om at ny konstituert rektor på Finstad kommer fra Ås skole.

Hvem er det nå, med EUB på slep, som drar frem de stakkars barna og den fæle skoleveien de kommer til å få til den nye skolen? Jo nettopp, Høyres ordførerkandidat Wenche Hoel Ulvin. Fordi hun plutselig bryr seg om Finstad skole sine elever? Vel hadde hun gjort det tidligere så hadde de minste elevene sluppet denne delen av farlig trafikkert skolevei.

Hvorfor nå? Hvorfor stilte ikke Høyre opp de gangene Venstre tok opp saken, i politiske møter, i saksframlegg og i avisene? Veien er den samme. Elevene er de samme. Det er kjørt skolebusser på den veien i en årrekke.

Høyres ordførerkandidat får det til å høres ut som om ingen har adressert dette temaet før.

Foreldre på Finstad og beboere i området har i mange år kjempet for bedre skolevei og jobbet mot kommunen for å utbedre veien som trafikkeres av skolebuss daglig. Dette er i tillegg veien til Sundet, som ønsker flere handlende, og veien til et viktig trafikk-knutepunkt, Eidsvoll stasjon. Venstre har flere ganger tatt opp dette med trygging av skolevei og kommet med forslag til hvordan det kan gjøres.

For Venstre er ikke trygge skoleveier kun en valgkampsak. Det er noe partiet har et ektefølt engasjement for – hele tiden, dokumentert med konkrete forslag i politiske møter.

Det hjelper ikke å prate, det må handles også. Derfor har jeg sagt ja til oppgaven som Eidsvoll Venstres 2.kandidat. Jeg kan love deg en ting ordførerkandidat Ulvin. Hvis Høyre kommer i maktposisjon til høsten, skal jeg passe på som en smed hver gang det er saker som handler om trygghet for barn – og minne deg på hva du sier i valgkampen. Hvis innbyggerne i Eidsvoll er enige i at den politiske makta i Eidsvoll trenger ei vaktbikkje, så vil det være lurt å gi stemmen til Eidsvoll Venstre.

Benedicte Tærud

Leder for Finstadaksjonen, nå også 2.kandidat for Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**