Kampen om Vestfjella er over

Vestfjella i Aremark. , Foto: Vestfjellas Venner

24. mars kom meldingen: Olje- og energidepartementet har med endelig virkning avslått klagene på NVEs vedtak om avslag på konsesjon til Kjølen vindkraftverk i Aremark kommune.

Fem års politisk kamp mot de gigantiske naturødeleggelsene er over. Ved kommunevalget i 2011 var Aremark Venstre det eneste partiet som i valgprogrammet sa nei til utbygging av vindkraft i Vestfjella. Dette er en stor seier for naturen, for Aremark, og for Venstre.

– Jeg har lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket ligger i et stort, sammenhengende og lite berørt område, som bør vernes mot store inngrep. Vindkraftverket vil ha negative virkninger for friluftslivet og naturverdier i området som overstiger fordelene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi konsesjon, sier olje- og energiminister Tord Lien. (Pressemelding regjeringen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**