Valgliste kommunevalget 2015

1. Solveig Toft, 1959 (kumulert)

2. Benedicte Marie Bakken, 1955

3. Gunnar Arvesen (1949)

4. Wenche Høidahl (1947)

5. Pål Buttingsrud (1941)

6. Liv Prangerød (1957)

7. Hanne Bergstrøm (1962)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**