Løsning for asylbarna

Nylig kom Venstre og KrF fram til enighet med regjeringspartiene om asylbarna som er blitt sendt ut av Norge etter at justisminister Anundsen ikke klarte å videreformidle ei viktig politikkendring til politiet. 58 barn med endelig avslag og som er sendt ut av landet skal få vurdert saken sin på ny.
Venstre-medlemmer og våre folkevalgte på alle nivå har vært intenst opptatt av en prosess som har vært svært krevende. Opposisjonen, Arbeiderpartiet inkludert, ville fremme mistillit mot justisministeren. Da er det overraskende at det, tross gjentatte forsøk, ikke var mulig å få drahjelp fra Arbeiderpartiet når det gjelder de kravene Venstre og KrF fremma overfor regjeringa. Arbeiderpartiets mistillit er et spill for velgergalleriet. Kommer velgerne til å huske det neste gang Ap gjentar, som om det var sant, at de er garantisten for velferdsstaten? Er alle like – bare ikke de lengeværende asylbarna? Det er blitt svært tydelig at de store partiene – Høyre, Frp og Ap – ønsker å videreføre en svært restriktiv asylpolitikk, uten tanke for de menneskelige omkostningene, særlig for barn som ikke har noen tilknytning til noe annet land enn Norge.

For Venstre har det hele tiden vært barna som var viktigst, ikke det politiske spillet. Derfor er avtalen først og fremst en seier for barna og for anstendigheten. Men vi må også være helt ærlige om følgende: Alle 58 barna kommer neppe tilbake til Norge, men alle får mulighet til å få prøvd saken sin på nytt.
Venstres asyl- og innvandringspolitikk handler om mer enn en human behandling av lengeværende barn. Vi er opptatt av å ta vare på asylinstituttet, effektivisere saksbehandlinga, returnere raskere ved avslag og prioritere utsendelse av kriminelle. Dette var bakgrunnen for den avtalen vi forhandlet med regjeringen i Nydalen, og den avtalen har gitt resultater.
Engangsløsningen som trådte i kraft 1. juli i fjor har hittil gitt opphold til 61 asylbarn. 65 familier venter fortsatt på å få saken sin behandla. Engangsløsninga er et amnesti, som sikrer opphold til barn som ellers ville blitt sendt ut av landet. Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet var mot denne løsninga. Venstre flytter flertallet fordi vi har makt og fordi vi bruker makten på det som er viktigst.
Vi har også omsider fått på plass ei varig løsning for lengeværende asylbarn. Bare siden denne løsninga kom på plass i desember i fjor har 80 barn som hadde fått avslag på oppholdstillatelse, fått omgjort sitt vedtak. De er sikra å få vokse opp i Norge. Bare i løpet av mars fikk 25 barn og deres familier omgjort sine tidligere utvisningsvedtak.
Det var dette vi lova velgerne i valgåret 2013, at Venstre skulle jobbe hardt for endringer i asylpolitikken. Nettopp Venstres klare tale i asylbarnsaken var en viktig grunn til den oppslutninga partiet fikk lokalt mange steder. Til høsten er det valg igjen. Og hva er det egentlig et valg handler om? Jo, det handler om hvem du har tillit til og hvem du identifiserer deg med. Gjennom Venstre og KrFs innsats for asylbarna håper vi at vi har klart å vise oss tilliten verdig, at vi klarer å levere faktiske resultat for faktiske mennesker.

Arne Ivar Mikalsen og Anja Johansen, toppkandidater for Venstre ved fylkestingsvalget i Nordland
Mikalsen og Johansen

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**