Madla – inn i en ny tid

Sverd i Stein, Madla Bydel, Foto: Mathieu Marquer

Madla – inn i en ny tid.

Mette Vabø
Mette Vabø

Madla er i vinden om dagen og vil i årene som kommer være en av bydelene som har potensiale for kraftig vekst. Det er ingen tvil om at Stavanger har behov for flere boliger og her på Madla har vi flere områder som egner seg godt til utbygging. Jeg leser med interesse at fylkesmannen er uenig med Stavanger kommune om hvor stort areal som skal settes av til boliger på Revheim (Aftenbladet 15. og 28. Mars). Det planlagte boligbeltet langs riksvei 509, eller transportkorridor vest, er en nødvendighet for at Stavanger skal kunne tilegne seg sårt etterlengtet boligareal.

Stavanger Venstre ønsker å bevare områdene rundt Stokkavatnet og Gimle gård. På den måten bevarer vi friluftsområdet samtidig som vi sikrer fortsatt jordbruk i bydelen.

Mette Vabø

Madla er en stor og variert bydel som strekker seg fra nedre del av Ullandhaug gjennom Madlamark, Hafrsfjord, Sunde og Kvernevik. Jeg er stolt av å være fra og bo på Madla – en bydel som har stor variasjon både i boligområder, nærings- og handelsområder, jordbruk og ikke minst friluftsområder. Det er mitt ønske at vi, samtidig som vi videreutvikler og fortetter bydelen, beholder dens unike karakter. For å gjøre dette må vi verne om de delene av Madla som gjør bydelen til det den er i dag samtidig som vi har et blikk mot fremtiden. Nå har vi muligheten til å tilføre bydelen nye, spennende løsninger som vi kan være stolt av.

I Stavanger Venstre er vi opptatt av at de viktige friluftsområdene våre tas vare på i det byen skal fortettes. På Madla gjelder dette spesielt området rundt Stokkavatnet og langs Hafrsfjord. Særlig er området rundt Gimle gård ved Stokkavatnet er et unikt område det er viktig å bevare for fremtiden. Det handler om å ikke få bebyggelse for tett innpå friluftsområdene, og det handler om å bevare en gård hvor eierne ønsker å drive videre. Det handler altså om tradisjoner og det handler om livskvalitet for alle de innbyggerne som daglig bruker dette området. Stavanger Venstre ønsker å bevare områdene rundt Stokkavatnet og Gimle gård. På den måten bevarer vi friluftsområdet samtidig som vi sikrer fortsatt jordbruk i bydelen. Det er synd og se at det igjen er strid om hvorvidt dette området skal nedbygges eller ikke.

Kommunens vedtatte og planlagte utbygginger på Revheim ivaretar dette viktige hensynet til våre flotte friluftsområder. Stavanger Venstre vil at utbyggingene på Revheim skal være basert på det fremste av miljøteknologi og bærekraft. Vi ønsker at miljøbelastningen skal være minst mulig, og at de nye boligområdene kan være noe både Madla og hele byen kan være stolt av å vise frem. Jeg forventer at utbyggingene skaper nytt liv til bydelen både i form av nye innbyggere og i form av forbedret infrastruktur. Når utbyggingene er ferdig planlegges det at bussen skal gå i et bankende kjør på riksvei 509. Jeg forventer at det bygges eget kollektivfelt til formålet og at et nytt og forbedret busstilbud vil lette på den harde trafikken vi nå har gjennom bydelen til industriområdene på Tananger. I tillegg er trafikksikkerheten i området rundt Regimentsveien og riksvei 509 viktig. Stavanger Venstre ønsker at det bygges undergang ved Revheim ungdomsskole og Revheim kirke for å forbedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Jeg forventer at de nye innbyggerne på Revheim skal ha kort vei til skole, barnehager, handelsmuligheter og et godt, velfungerende kollektivtilbud. Dette er goder som vi som allerede bor på Madla også vil ha stor nytte av. Dersom disse hensynene ivaretas bevarer vi bydelens unike karakter samtidig som vi skaper noe nytt og bidrar til å bringe Stavanger inn i en ny tid.

Mette Vabø

Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**