Gi oss ansvaret

Magdalena F. Lindtvedt og André N. Skjelstad - Landsmøte 2015, Foto: Erik Hørluck Berg

Magdalena F. Lindtvedt benyttet anledningen på landsmøtet til å gi gode innspill til arbeidet med kommunereformen til André N. Skjelstad, Venstres representant i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ordførerkandidaten i Lardal mener det er viktige for kommunene å få tilbake makt og få tid og mulighet til å jobbe mer med samfunnsutvikling som næringsutvikling, bosetting, arbeidsplasser, kultur, planlegging, miljø, innhold og lokal tilpassing av tjenestene. Og det viktigste av alt: Demokrati og involvering av menneskene i kommunen.

I 2013 var det nesten 400 forskjellige veiledere og rettledninger som gikk ut til kommunenes tjenesteområder, helse, skole og miljø/plan. Den gode politikkens intensjon på sentral nivå hemmer og tar tid og ressurser fra kommunene å jobbe med samfunnsutvikling og demokrati.

-I kommunereformen må man se på dette paradokset. Hvem skal ha ansvaret for tjenester som skole, barnehage, samhandlingsreform, psykiatri, barnevern, sykehjem og myndighetsutøvelse i den nye strukturen, spør Lindtvedt. -Kan det være en grunn til å tenke oppover innenfor de områder som er gjennomregulert og lovfestede rettigheter hvor lokalpolitiker ikke ønskes å ha mulighet å påvirke lokalt. Man må velge, fjerne rettledninger og veiledere eller gjennomføre og ta ansvar selv.

Det viktige i kommunereformen er demokratifokus og danne sterke lokalsamfunn med viktige samfunnsutviklingsoppgaver, ikke bare være en utfører på oppdrag fra staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**