Lokallag samla seg mot sundagsope

Foto: Sf Venstre

19 lokallag i Sogn og Fjordane Venstre samla seg før Venstres landsmøte om ei felles fråsegn mot at kommunar skal få avgjere butikkane sine åpningstider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I opptakta til Venstres landsmøte var det frå fleire varsla eit ønskje om at Venstre skulle gå bort frå programfomuleringa om at åpningstider kan avgjerast lokalt.

I landsmøte blei det fremja ei fråsegn som gjekk mot sundagsope butikkar, men denne nådde ikkje opp i prioriteringsdebatten.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**