Tidlig innsats for like muligheter

(Foto: Dreamstime.com)

Innsatsen for å løfte elever som strever må komme allerede i barnehagen, vedtok Landsmøtet i dag i en uttalelse. Uttalelsen er høyst relevant også i et lokalt perspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen, slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte. Uttalelsen vektlegger derfor at logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse skal være tilgjengelig på hver enkelt skole. I Harstad Venstre har vi de samme målene. I vårt program har vi vedtatt å arbeide for fortsatt fokus på tidlig innsats eksempelvis innen språkstimulering, bruk av PMTO (parent management training) og arbeid mot mobbing, i tillegg til å arbeide for flere førskolelærere og videreutdanning av ufaglærte. Harstad Venstre vil arbeide for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å sikre læreren mer tid til sine kjerneoppgaver, herunder eksempelvis vernepleiere, miljøterapeuter, psykolog, helsesøster, spesialpedagoger. Gjennom å styrke helsesøstertjenesten i skolen kan vi få til mer og bedre forebyggende arbeid.

Hele uttalelsen om tidlig innsats kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**