IDAG: KOMMUNESTYREMØTE

I dag kl. 18.00 er det kommunestyremøte i Rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er alternativer for utbygging av Vilberg skole. Du kan se sakslisten og lese sakspapirene her. Blant sakene er foreløpig kommunebarometer for Eidsvoll interessant lesning. Husk at møtet er åpent for publikum ved fremmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Knut Bakkehaug er Venstres kommunestyrerepresentant i Eidsvoll. Hvem som er innvalgt for de andre partiene ser du her. Innkallelsen til møtet finner du her.

 

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/29 (12/596) Alternativer for utbygging av Vilberg skole Vis Vis
PS 15/30 (14/582) Utviklingsprogrammet for byregioner, Rapport fase 1, areal- og transportsamarbeid på Øvre Romerike Vis Vis
PS 15/31 (15/62) Skilt – Grunnlovsbygda – Eidsvoll kommune Vis Vis
PS 15/32 (15/1025) Salg av kommunal bolig Vis Vis
PS 15/33 (06/27) Utbyggingsavtale del av Mo Gård Vis Vis
PS 15/34 (15/401) Søknad på tilskudd til livssynsnøytralt seremonirom til Akershus Fylkeskommune Vis Vis
PS 15/35 (14/2344) Detaljreguleringsplan for gbnr. 96/598 og 96/599- Del av Ladderudåsen/Vestenga vest- sluttbehandling. Vis Vis
PS 15/36 () Interpellasjoner og spørsmål Vis Vis
RS 15/4 (13/263) Melding om utregistrering i ROBEK Vis Vis
RS 15/5 (15/529) Referat fra ØRU-styremøte 13. mars 2015 Vis Vis
RS 15/6 (15/442) Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.03.15 Vis Vis
RS 15/7 (15/1280) Kommunebarometeret 2015 – Foreløpig analyse for Eidsvoll Vis Vis
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**