Miljø og byutvikling

Sandnes Venstre vil

 • åpne hele Storånå, fra Stokkelandsvannet til Gandsfjorden
 • si nei til videre utbygging av Bogafjell sør og Melsheia
 • sikre store nok grønt- og friområder i alle bydeler
 • drive aktivt vern av matjord
 • ta vare på «signalbygg» og viktige bygninger i Sandnes for å bevare byens historiske identitet
 • ha sentrumsnære hageparseller, også på hustak
 • ha bystrand i Luravika
 • ha bypark på Ruten
 • ha gode turstier i alle bydeler
 • bygge ut flere sykkelveier
 • ferdigstille sammenhengende turvei (gang- og sykkelvei) langs Strandgata og til Sandnes sentrum
 • forlenge sykkelveien fra Stavanger og videre langs jernbanesporet til Bryne
 • skape levende bydelssentrum, der offentlige tjenester samles for å gi et best mulig tilbud til innbyggerne der de bor
 • ha en samla plan for Bruelandområdet
 • at nye kommunale bygg skal være miljøvennlige, eksempelvis gjennom bruk av solfangere og/eller jordvarme
 • ha krav om miljøsertifisering ved offentlige innkjøp av varer og tjenester
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**