Næringsliv

Sandnes Venstre vil

  • at Sandnes skal være en motor for nyskaping og vekst i hele regionen, og samarbeide med andre kommuner om dette
  • ha lavere terskel for etablering av små og mellomstore bedrifter, og skape en enklere hverdag for disse
  • at Sandnes fremdeles skal være en av Rogalands største jordbrukskommuner
  • sikre god nok tilgang på arealer til næringsformål
  • bevare dagens ordning for tillatelse til søndagsåpne butikker
  • at skjenkebevilling skal være lett å få, men også lett å miste
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**