Trine og Iselins turneblogg

Foto: Microsoft

Denne våren drar vi ut på besøk over hele landet. Vi er på jakt etter de gode eksemplene, de krevende utfordringene og erfaringene som folk møter i arbeidet med barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dette vil vi ta med oss inn i det arbeidet vi gjør på Stortinget og i Venstre. Ikke minst skal de bli kjent med hvordan familielivet går rundt i en hektisk og lang dag for våre aller minste med å bli med hjem etter skole, barnehage og jobb for å ta praten rundt kjøkkenbordet.

Hvordan ser en helhetlig dag ut for et barn? Vi vil se nærmere på hvordan dagen har utviklet seg under ett og oppleves for barna, foreldrene og lærerne. Er det godt nok koordinert mellom dem som tar hånd om barna gjennom en lang dag? Er kvaliteten for ordninger før og etter skolen god? Er det fritidstilbud lokalt som i større grad kan inkluderes i skolefritidsordninger? Kan lekser inkluderes i tilbud etter skolen eller er mister man verdien av foreldrenes tilstedeværelse i dette arbeidet da?

Skoledebatten har ofte handlet om å være for eller i mot en heldagsskole, for eller i mot privatskoler eller hvordan skolekretsen ser ut. Dette er debatter som kan være riktige å ta av og til, men det viktigste nå er å høre om alle de utfordringene familier stå i for å få hverdagen til å gå rundt, hvordan innholdet i barnehagen og skolefritidsordningen er og om det er gode eksempler å ta med som andre kan lære av.

Skole, SFO, ettermiddagsaktiviteter og lekser tar mye tid, og barna får få timer sammen med familien. Venstre ønsker at barna skal ha en helhetlig skoledag tilpasset deres behov. Derfor vil Venstre se nærmere på dette og få dine innspill på hvordan dette kan bli bedre.

Vi skal rekke innom 30 byer før det blir skoleferie og håper du har innspill til oss her på bloggen hvor vi vil oppdatere hvert av besøkene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**