Ny jernbaneundergang i Tynset sentrum

Christian Fr. Steennland

Brev fra Tynset Venstre ved Christian Fr. Steenland til ordføreren om forprosjekt for ny jernbaneundergang i Tynset sentrum.

 

Strømsåsen 23. april 2015

 

Tynset Venstre V/ Christian fr. Steenland, kommunestyrerepresentant.

 

Tynset Formannskap V/ Ordfører Bersvend Salbu

 

Forprosjekt for ny undergang ved jernbanen i ringveien, Tynset sentrum

Undergangen i ringveien ved jernbanen måler 3, 6 meter og er for lav for nåtidens og fremtidens store lastebiler. Den er også trang, slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner der.

Resultatet er unødvendig stor gjennomferdsel over jernbanen og igjennom Tynset sentrum av all trafikk men spesielt store kjøretøyer. Dette skaper mange trafikkfarlige situasjoner, er miljø ødeleggende og skaper dårlig trivsel.

Innspill til rullering av planverket til Statens veivesen i Hedmark er i 2016.

Jernbaneverket har fått rekordstor pengebevilgning over statsbudsjettet for 2015, takket være Venstre sin innsats. Og jernbaneverket driver derfor i disse dager med planlegging for opprusting og innvesteringer.

 

Vi oppfordrer derfor Tynset formannskap til å bevilge penger til et forprosjekt og til å sette i gang dette før høstens kommunevalg.

Dette er riktig tid for handling for å få gjennomslag nå. Dette vil gi et bedre miljø og tryggere sentrum i Tynset.

 

 

For Tynset Venstre Christian Fr. Steenland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**