Tirsdag 28.04: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Førstkommende tirsdag er det møte i Utvalg for oppvekst og levekår. Møtet holdes på rådhuset i Sundet kl. 1800. Blant sakene som skal behandles er å avgi høringsuttalelse i spørsmål om søndagsåpne butikker. Se sakslisten her. Møtet er åpent for publikum, ved oppmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kjersti Almåsvold er Venstres medlem i utvalget. Se resten av medlemmene i utvalget her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/18 (12/1392) MAGO – ny organisering som muliggjør ekstern finansiering Vis Vis
PS 15/19 (15/1234) Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker Vis Vis
PS 15/20 (13/1075) Søknad om tilskudd til arrangementet Hjertefred 2015 Vis Vis
PS 15/21 (15/1013) Søknad om skjenkebevilling – Kurtulus AS Vis Vis
PS 15/22 () Eventuelt Vis Vis
RS 15/57 (15/57) Referat fra møte i samarbeidsutvalget Vilberg ungdomsskole 15.01.15 Vis Vis
RS 15/58 (13/1287) Tilsyn Barnevern 2015 Vis Vis
RS 15/59 (15/57) Referat fra møte i skolemiljø- og samarbeidsutvalget Feiring skole 19.03.15 Vis Vis
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**