Må Nøtterøy betale tilbake merverdiavgiften?

(Foto: Dreamstime.com), (Foto: Dreamstime.com)

Mange norske kommuner og kommunale institusjoner har fått milionkrav fra Skatteetaten. Er dette noe Nøtterøy også kan vente seg?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Flere kommuner og kulturhus har den siste tiden mottatt varsel om at de må betale tilbake millioner av kroner av merverdiavgiftskompensasjon som de fikk utbetalt i forbindelse med byggeprosjekterer. Dette fordi de driver for mye av sin virksomhet i konkurranse med andre kulturaktører, som ikke har kunnet motta slik merverdiavgiftskompensasjon.

I følge skatteetaten er det kun virksomheter som ikke driver økonomisk aktivitet eller er i konkurranse med andre tilbydere som er kompensasjonsberettiget. De har videre uttalt at økonomisk aktivitet i denne sammenheng er å tilby varer eller tjenester i et marked. Det betyr at for eksempel at utstillinger, konferanser, teaterforestillinger, filmfestivaler og konserter anses for å være økonomisk aktivitet.

For å sikre at Nøtteøy kommune ikke var i samme situasjon stilte Nøtterøy Venstres representant Joachim Bræk Poppe-Holmdahl følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Har Nøtterøy kulturhus, eller Nøtterøy Kommune som eier, mottatt slik avgiftskompensasjon som vi kan bli pålagt å betale tilbake?
  2. Er aktivitetene i Nøtterøy kulturhus av en slik karakter at skatteetaten kan tenkes å sende tilsvarende krav til oss, som det flere andre kulturinstitusjoner i Norge har mottatt?
  3. Er det noe vi som eiere kan eller må foreta oss for ikke å havne i samme situasjon som eksempelvis Stavanger konserthus og kulturhuset i Kristiansand

Kort oppsummert kunne ordføreren forsikre om at rådmannen og hennes stab allerede har fokus på dette. De vil kontinuelig ha fokus på de aktiviteter som finner sted i kommunale bygg. Dette slik at de aktiviteter som kan karakteriseres som økonomisk aktivitet eller i konkurranse med andre tilbydere, ikke vil være av et slikt omfang at det overskrider de grenser som skatteetaten har satt.

Det er i denne sammenheng viktig at alle virksomhetsledere og kommunalsjefer gjøres oppmerksomme på og holder fokus på at økonomisk aktivitet eller arrangementer som kan sees å være i konkurranse med andre tilbydere, ikke får et slik omfang at merverdiavgiftskompensasjon må tilbakebetales.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**