En virkelighetsnær skoledebatt

Lucie Katrine Sunde-Eidem
Lucie Katrine Sunde-Eidem, Foto: Nils Heldal

Venstres leder tok på landsmøtet til orde for nytenkning rundt heldagsskole. Jeg glad for denne nytenkningen, og mener det er en viktig debatt for å sikre alle barn en best mulig oppvekst.

Venstre har lenge vært mot en «sosialistisk» heldagsskole, der stat og kommune skal ta hele ansvaret for barn fra de er ganske små. Det kommer vi fortsatt til å være, men vi må se i øynene at familielivets praktiske utfordringer har endret seg for veldig mange. Stadig flere foreldre opplever en tidsklemme som gjør det vanskelig å få hverdagen til å gå opp, og vi hører om barn som opplever økt stress og søvnplager. Vi ser også at dagens leksepraksis reproduserer sosiale ulikheter. Det handler om å ta virkeligheten folk opplever på alvor.

Vi ser også at dagens leksepraksis reproduserer sosiale ulikheter.

Svært mange barn går i dag i skolefritidsordninger etter skoletid. Dette er tilbud som koster penger, og som har varierende pedagogisk tilbud. Det er grunn til å anta at en stor andel av de som velger bort SFO, gjør det av økonomiske årsaker. Samtidig er det barn i familier med dårlig råd som kan ha mest bruk for dette tilbudet. Vi kan på mange måter si at heldagsskolen allerede er innført – bortsett fra for de som ikke har råd. Det er ikke en god løsning når vi vet at skolegang er det aller viktigste for sosial mobilitet og bedre integrering. Venstre ser kvalifisert leksehjelp som en del av en utvidet skoledag.

Venstre ønsker å finne ut hvordan vi kan vi kan flytte flere aktiviteter inn i en utvidet skoledag – både kvalifisert leksehjelp og fritidsaktiviteter som for eksempel Kulturskolen – tilsette også andre yrkesgrupper som helsesøster og miljøarbeidere i skolen, og på sikt gjøre SFO til et gratis og obligatorisk tilbud. Da får vi frigjort tid på kvelden som familien kan bruke til andre ting. Skolen blir bedre, og kveldene blir bedre for barn og voksne.

Venstres skolepolitikk vil fremdeles sette eleven først, gjennom å satse på lærerne. Derfor er vi glade for støtten vi har fått fra regjeringen til en storstilt satsing på videre- og etterutdanning av lærere over hele landet. Denne satsingen må imidlertid ikke stanse oss fra å diskutere veien videre.

Trine Skei Grande og Venstres skolepolitisk talskvinne Iselin Nybø skal i sommer ut på en skoleturné over hele landet, hvor de skal lytte og ta med seg innspill fra de som opplever skolehverdagen på nært hold. Da vil de også være interessert i å høre hva folk tenker om en heldagsskole med lek, fysisk aktivitet og læring. Jeg håper alle blir med og tar den viktige diskusjonen om hvordan vi skal sikre en best mulig skole for vår barn, selv om det kan innebære en utvidet skoledag.

Lucie Sunde-Eidem, Venstres andrekandiat i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**