Mangelfull utredning og gal konklusjon i snøscootersaken

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Miljø- og energikomiteen avgir i dag innstilling i saken om adgang til snøscooterkjøring i utmark. Forslaget fra regjeringen har flertall i Stortinget, med Senterpartiets støtte. Venstres Ola Elvestuen mener konsekvensene vil være negative både for dyrelivet og folks mulighet til å oppleve stillheten i naturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Regjeringen har ikke foretatt en grundig utredning av de mulige konsekvensene av å tillate fornøyelseskjøring med snøscooter. En slik utredning ville åpenbart vist at ulempene er betydelige. Det er synd at Senterpartiet sikrer regjeringen flertall for en dårlig forberedt sak, som vil gå utover folks mulighet til å oppleve stille natur, sier Elvestuen, som leder stortingets miljø- og energikomité.

– Alle høringsinstanser som har naturvern som utgangspunkt går mot forslaget, og det er med god grunn, ettersom lovens formål er å verne om naturmiljøet og fremme trivselen i naturen, sier Elvestuen.

– Erfaringene med åpne løyper i Finnmark og Nord-Troms, der det har vært tiltatt med fornøyelseskjøring på åpne løyper i ca. 30 år, er ikke undersøkt, men det er godt dokumentert at omfanget av løyper i denne perioden har økt kraftig. Det tilsier at vi bør tenke oss nøye om før vi utvider ordningen til å omfatte hele landet, og regjeringen burde tatt seg tid til å utrede konsekvensene av dette før lovforslaget ble fremmet. Da kunne også konklusjonen blitt en helt annen, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**