Tiggeforbodet oppheva

Foto: Jo Straube

Tiggeforbodet i Arendal blir oppheva. Venstres gruppe er godt nøgd, og var svært aktive i debatten i dag. Gruppeleiar Pål Koren Pedersen viste til internasjonale erfaringar, med Østerrike som har oppheva tiggeforbodet fordi det strir mot internasjonale menneskerettar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vidare sa han at det ikkje kan vere forbode å be om hjelp når ein treng det, og at det er viktig at vi hjelperder vi kan hjelpe – både når det er fattige folk i Arendal og i områda dei kjem frå. Vi kan ikkje stenge grensene, vi må vere åpne for å hjelpe dei vi kan.

Tigging er ikkje noe stort problem her i byen. Og dette handlar ikkje om omdømme, det handlar om menneskeverd og plikt til å hjelpe folk i nød.”

Pål Koren Pedersen

– Tigging er ikkje noe stort problem her i byen. Og dette handlar ikkje om omdømme, det handlar om menneskeverd og plikt til å hjelpe folk i nød, sa Pål Koren Pedersen.

Bystyremedlem Jan Kløvstad var glad for at både Arbeidarpartiet og Senterpartiet i Arendal har snudd, og at begge desse partia nå vil oppheve tiggeforbodet. Han viste til at den viktige kampen er mot fattigdom, og for eit verdig liv.

I avstemminga blei det vedtatt med 20 mot 19 stemmer å oppheve tiggeforbodet. Venstre, Ap, Sv, KrF og Pensjonistpartiet sikra fleirtalet, mens Høgre, Frp og dei to uavhengige stemte for fortsatt tiggeforbod.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**