De borgerlige partiene var enige om Bybanen

Foto: Francisco Munoz

Martin Smith-Sivertsen lovet Venstre og KrF at bybanen til Åsane skulle legges død. Nå er sabelraslingen høyere enn noen gang, melder Bergensavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det var et møte der lederne for programarbeidene til KrF, Venstre, Frp og Høyre skulle snakke om hvordan man skulle forhindre at man laget partiprogrammer «som gikk rett i strupen på hverandre».

- Slik jeg husker møtet mellom de borgerlige partiene ble vi enig om ikke å gjøre vedtak i bybane-saken som ville forkludre samarbeidet, sier Per-Arne Larsen til BA.

– Slik jeg husker møtet mellom de borgerlige partiene ble vi enig om ikke å gjøre vedtak i bybane-saken som ville forkludre samarbeidet, sier Per-Arne Larsen til BA.

Per-Arne Larsen, leder i programkomiteen og tredjekandidat for Venstre, sier at det kjappe og uoffisielle møtet i november før jul ble avholdt i all fred og fordragelighet.

– Vi var allerede ferdig med vår programbehandling, men slik jeg husker møtet ble vi enig om å ikke gjøre vedtak i bybane-saken som ville forkludre samarbeidet, sier Per-Arne Larsen til BA.

– Nå vil både Frp og Høyres bystyregrupper ha en avgjørelse av denne saken før sommerens bystyremøte, hva tenker du om det?

– Vi var enige om at vi kunne «si hva vi ville» om bybanen, men det er jo noe helt annet å skulle haste-avklare en sak vi var enige om å forhandle om etter valget. Uansett vil en slik «avklaring» på ingen måte kunne brukes til noe. Vi vil uansett kreve at bybanen til Åsane blir en sak i eventuelle byrådsforhandlinger, sier Larsen.

Ville ha KrF og Venstre med på snuoperasjon

Et av flere baktepper for møtet var å få KrF og Venstre med på å bygge bybanen til Fyllingsdalen først. Utfra den tanken ble de enige om at Bybanen til Åsane var en betent sak som man burde legge lokk på til etter valget.

Men, etter det BA forstår, kom Smith-Sivertsen aldri i havn med KrF og Venstre om være enige om å bygge bybanen til Fyllingsdalen først.

Ikke lenge etter hadde Smith-Sivertsen en pressekonferanse hvor han lanserte bybanen til Fyllingsdalen på egenhånd sammen med Warloe.

– I tillegg har Smith-Sivertsen har vært tydelig på at han vil bygge en t-bane, eller i det minste en lang tunnel ut av sentrum. Dette har han også sagt fra bystyrets talerstol?

– Ja, det gjør veien lang før vi blir enige. Det er rart at han gjør det dersom han vil legge en grobunn for et bredt borgerlig samarbeid: Smith-Sivertsen burde være en samlende kraft for et slikt samarbeid, men nå er det jo Erlend Horn som må gjøre den jobben, sier Per-Arne Larsen.

Vil bryte det borgerlige samarbeidet

Erlend Horn er førstekandidaten som skal fronte Venstre inn mot valgkampen. Han sier at dersom byrådet legger frem bybanen til Åsane til hastebehandling før valget, for å unngå at den blir en sak i valgkampen…

– Da vil de bryte det borgerlige samarbeidet. Det synes jeg ville vært veldig synd, men det står de selvsagt fritt til å gjøre, sier Horn.

– De bør uansett vite at Bybanen nordover vil være en del av eventuelle byrådsforhandlinger Venstre er med i etter valget, uavhengig av hva dette bystyret foretar seg, legger han til.

Horn mener at velgerne i Bergen fortjener at bybanesaken blir en del av valgkampen.

Erlend Horn

– Jeg forventer ikke at noen av tunnel-partiene skal gå vekk fra det de mener, men jeg forventer at de vil stå for det de mener gjennom en valgkamp og argumentere for det, så må vi for byens del fatte en avgjørelse etter valget, sier Erlend Horn.

– Jeg forventer ikke at noen av tunnel-partiene skal gå vekk fra det de mener, men jeg forventer at de vil stå for det de mener gjennom en valgkamp og argumentere for det, så må vi for byens del fatte en avgjørelse etter valget, sier han.

Skulle få ytringsfrihet

Frps Sara Økland bekrefter møtet på et av hotellene til byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

– Her ble vi blant annet enig om at det var grunnlag for et borgerlig samarbeid. Vi ble også enige om at alle partiene skulle fritt få ytre sine synspunkter om Bybanen, sier Økland.

Hun forteller at det var partilederne fra de fire borgerlige partiene og lederne av programkomiteen som var invitert.

Økland ønsker ikke å kommentere om det ble laget en avtale om å vente med valg av bybanetrasé til Åsane, til byrådsforhandlinger etter valget.

Martin Smith-Sivertsen sier at han ikke vil kalle det et løftebrudd overfor Venstre og KrF å legge frem en slik sak.

Ordknapp om hva som skal skje

Byrådslederen vil verken love eller avkrefte at en sak om bybanen til Åsane faktisk blir lagt frem før det siste bystyremøtet før valget.

Flere kilder sier til BA at flertallet i bystyregruppen til Høyre vil at han skal gjøre nettopp det, og at dette ble ytret på et gruppemøte i forrige uke.

– Det er både fordeler og ulemper med det. Fordelen er at man da kan gå i gang med å planlegge nordover tidligere, sier Smith-Sivertsen.

– Men et slikt vedtak kan uansett snus i forhandlinger om et nytt byråd?

– Ja, det er klart. Men jeg vil også si at det er på alle måter smart å skaffe seg et bredt flertall for en slik sak.

– Blir du presset av din egen bystyregruppe til å legge frem en slik sak?

– Nei, på ingen måte.

Les hele saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**