Grønn vekst i spørretimen

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Venstres landsmøte har vedtatt en omfattende strategi for å sette Norge i stand til å ta steget ut av oljeøkonomien, og over i en grønn, fornybar økonomi. I stortingets spørretime 6. mai vil 7 av Venstres stortingsrepresentanter stille spørsmål om Norges strategi for grønn vekst til blant andre statsministeren, finansministeren, utenriksministeren og samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Målet med spørretime-offensiven er å forsterke og konkretisere hvordan regjeringen jobber med å oppfylle stortingsflertallets klare prioritering av en ambisiøs klima- og miljøpolitikk som skal sette Norge i stand til å ta steget ut av oljeøkonomien, og over i en grønn, fornybar økonomi.

– Vi stiller spørsmål både på områder der det er en åpenbar konflikt mellom Venstre og regjeringen, saker der regjeringen skal følge opp ønsker fra et avklart stortingsflertall, og ikke minst nye initiativer fra Venstre som vil bli sentrale i kommende forhandlinger om statsbudsjettet, sier Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann, Terje Breivik.

Oversikt over spørsmålene:

• Trine Skei Grande spør statsministeren om grønne investeringer
• Terje Breivik spør finansministeren om finansielle plasseringer som bidrar til grønn vekst
• Ola Elvestuen spør klima- og miljøministeren om gruvedeponi i Førdefjorden
• Iselin Nybø spør kunnskapsministeren om forskning og utvikling for å skape grønn vekst
• Abid Raja spør samferdselsministeren om utslippsreduksjon i transportsektoren
• Ketil Kjenseth spør utenriksministeren om Norges strategi for grønn vekst i utviklingspolitikken
• Pål Farstad spør næringsministeren om statlig eierskap og risikokapital for grønne næringer

Spørsmålene er publisert på stortingets nettsider.
Venstres landsmøteuttalelse om grønn vekst kan leses her.

Spørretimen kan følges på Stortingets nett-tv fra ca. kl. 11:00 onsdag 6. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**