ALDE fordømmer gruvedumping i Førdefjorden

Førdefjorden
Førdefjorden, Foto: Simo Räsänen / wikimedia commons (CC BY-SA 3.0)

Denne helgen er sammenslutningen av liberale partier i Europa, ALDE, samlet til rådsmøte i Oslo. Rådet vedtok blant annet en uttalelse som tar sterk avstand fra den norske regjeringens beslutning om å tillate bruk av Førdefjorden som deponi for gruveavfall fra Engebø-fjellet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Helgen 8.-9. mai er Venstre vertskap for ALDEs halvtårsmøte.

Miljøvennlig forvaltning av hav og fjorder er et spørsmål av internasjonal interesse, etter som konsekvensene er vidtrekkende og nasjonale beslutninger kan sette internasjonal presedens, slår ALDE fast i uttalelsen.

Les ALDEs uttalelse

– Våre liberale søskenpartier uttrykker forbløffelse over at Norge kan tillate et så lite miljøvennlig prosjekt som gruvedumping i Førdefjorden, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Beslutningen om å tillate gruvedeponi har vakt internasjonal oppsikt, spesielt i Storbritannia:

The Guardian: Norway approves mine's controversial plan to dump waste into fjord

Telegraph: Norway: Fight to keep fjord waste-free

The Guardian: Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen

– Det er nesten ingen land som bruker havet eller fjorder på den måten regjeringen har åpnet for i Førdefjorden, fordi naturkonsekvensene er så enorme. Norge har et internasjonalt omdømme som en nasjon med store naturverdier, og det er muligheten til oppleve uberørt natur som tiltrekker en stor andel av turistene til vestlandet, sier Elvestuen. Han understreker at Venstre ikke har gitt opp kampen om å holde Førdefjorden fri for gruveavfall, til tross for at et stort flertall på Stortinget, bestående av Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet, går inn for det.

I tillegg til å være en dårlig miljøsak, vil gruvedeponi i Førdefjorden gå utover turistnæringen og ikke minst fiskerinæringen på vestlandet

Ola Elvestuen

– Stortingsflertallet må merke seg den utrolig dårlige omtalen av Norge i internasjonale medier denne saken har skapt. I tillegg til å være en dårlig miljøsak, vil gruvedeponi i Førdefjorden gå utover turistnæringen og ikke minst fiskerinæringen på vestlandet. Det er åpenbart ikke i Norges interesse å tillate denne typen virksomhet, stikk i strid med alle internasjonale trender, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**