Ungdommens bystyre

Foto: Francisco Osorio

Skal Stavanger være en god by for alle, så må ikke alle bare ha muligheten til å si sin mening, men også til å bli hørt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sofie Bache
Sofie Bache

Ungdommens Bystyre, sammen med prøveprosjektet om 16-årig stemmerett, er viktige faktorer når det kommer til å frem de unges meninger. I Venstre så ser vi den store verdien av begge disse faktorene, og håper at også stemmeretten kan bli permanent.

Det er de unge som skal forme Stavanger i fremtiden, det er det ingen tvil om. Men ungdommen bor jo også i Stavanger idag. I Venstre vil vi gjerne høre fra de unge allerede nå. Vi vil at ungdommen skal være med på å bestemme.

 

Stavanger er like mye 16-åringenes by som 60-åringene.

Sofie Aurora Braut Bache

Ungdommen er en ressurs, og det kommer så tydelig frem når vi ser på Ungdommens Bystyre. Det er en veldig dyktig og engasjert gjeng som brenner for de sakene de behandler. Derfor er de også et utrolig viktig talerør til oss i bystyret. Vel ser vi alle her i salen ungdommelig ut, men hvis vi skal være ærlige så ligger jo ikke snittalderen på 18. Stavanger bystyre trenger dialog med ungdommen.

Når det er sagt så er det alltid slik at ting kan forbedres. Dette er noe jeg savner litt i årsmeldingen. Jeg skulle ønske man kunne tatt opp eventuelle utfordringer Ungdommens Bystyre selv merker. Klarer man f.eks. å engasjere alle representantene i debatten? Får man sakene fremlagt slik at det er enkelt å sette seg inn i utfordringene og løsningen? Eller går alt smørefritt?

Jeg ser også at både Stavanger Offshore Tekniske skole og Teinå f.o.m. høsten 2014 ikke lengre har noen representanter i Ungdommens Bystyre, men det blir ikke forklart hvorfor. Målet må jo være at alle skoler skal være representert.

Foruten dette vil jeg gjerne takke for en god årsmelding, og samtidig takke ungdommens bystyre for det gode arbeidet de har gjort, og fremdeles gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**