Gjennomslag for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Nils Heldal

Jon Gunnes fikk i formannskapet i dag fullt gjennomslag for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Formannskapet behandlet Trondheim kommunes innspill til Nasjonal transportplan. Venstre foreslo at kommunen skulle gå inn for dobbeltstrekning og elektrifisering, og fikk enstemmig tilslutning.

— Vi mener det er grunnlag for avganger mellom Trondheim og Værnes hvert tjuende minutt, sier Gunnes. Han tror at et flytog kan ta vesentlige deler av transportbehovet på strekningen.

Venstre har tidligere lansert visjonen om «fjordbyen», hvor konsentrert bebyggelse rundt kollektivknutepunktene bindes sammen av en dobbeltsporet bane langs fjorden. — Et flytog vil ha samme effekt som trikken hadde i Trondheim for hundre år siden, og som bybanen har i Bergen i dag: Man bygger i nærheten av holdeplassene. Derfor vil en bane i seg selv bidra til å skape et enda større grunnlag for banetransport, og vi får en byutvikling og et bosettingsmønster som er bærekraftig, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**