Flertall for narkotikaprogram med domstolskontroll

- Det er nødvendig å kartlegge hvordan eksponering for stoffer som metadon og buprenofin i svangerskapet påvirker barns utvikling, og tilby kvinner i LAR-programmet gratis, langtidsvirkende prevensjon, sier Ketil Kjenseth
Foto: Jo Straube

I 2005 sørget daværende justisminister Odd Einar Dørum fra Venstre for en prøveordning med drug courts (Narkotikaprogram med domstolskontroll) i Oslo og Bergen. Nå er det flertall på Stortinget for Venstres forslag om å gjøre tilbudet i Oslo og Bergen permanent, samt å utvide tilbudet til andre byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hele forslaget om en mer human rusomsorg kan leses på Stortingets nettsider.

– Venstre mener det er viktig at avhengighet må anerkjennes som en sykdom og møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff. Det er det beste både for samfunnet og den rusavhengige. Fengselsstraff vil i mange tilfeller gjør veien tilbake til et normalt liv mye lengre, noe ingen er tjent med, sier helsepolitisk talsmann i Venstre, Ketil Kjenseth, til Aftenposten.

Venstre mener at rusavhengige som begår narkotikarelaterte forbrytelser først og fremst trenger et tilbud om behandling fremfor tradisjonell straff. Tilbudet med behandling fremfor straff har vært en suksess i Oslo og Bergen. Det er derfor gledelig at det nå er flertall på Stortinget for å gjøre tilbudet i Bergen permanent og utvide det til andre byer. Det er et svært viktig skritt på veien mot en mer human rusomsorg

1 av 3 fullfører

Forskning viser at programmet er en suksess. 1 av 3 fullførte programmet, viser en evaluering Statens institutt for rusmiddelforskning gjennomførte i 2014. Dette er et høyt antall innenfor tiltak innen norsk rusomsorg.

Narkotikaprogram med domstolskontroll startet som prøveprosjekt i Bergen og Oslo i 2006. Modellen er hentet fra Drug Court i Irland, Skottland og USA. Det går ut på å idømme alternativ straff for tunge narkotikamisbrukere som har vært gjengangere i rettsapparatet, basert på samtykke.

Fengselsstraff vil i mange tilfeller gjør veien tilbake til et normalt liv mye lengre for rusavhengige, noe ingen er tjent med

Ketil Kjenseth

I stedet for fengsel gir domstolen en betinget fengselsdom med minst to års prøvetid. I den tiden skal man gjennom et «skreddersydd» rehabiliteringsopplegg med avrusing, utdannings- og arbeidstiltak, fritidsaktiviteter, booppfølging mm. Egne ND-sentre i Bergen og Oslo hjelper til med å koordinere hjelpetiltakene for den enkelte i programmet.

Flertall i komiteen

Venstres forslag om mer human rusomsorg er til behandling i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, som utgjør et flertall på stortinget, går inn for følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å gjøre Narkotikaprogram med domstolkontroll (ND-programmet) som i dag finnes i Oslo og Bergen, permanent, samt vurdere utvidelse til andre byer.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**