Venstre sørger for at regionskontoret i Nordland opprettholdes

Fornøyde. Bodø-politikerne Ida Johnsen (V), Allan Ellingsen (Frp), Bente Haukås (KrF) og ordfører i Bodø Ole H. Hjartøy (H) er svært glade for at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø består., Aleksander Ramberg (Avisa Nordland)

artikkel i Avisa Nordland:

En ny jubeldag for hele Nordland

I samarbeid med Venstre og Krf har regjeringen (H+Frp) tatt en beslutning om ny regionsstruktur i Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektørens faglige begrunnelse er lagt til grunn og det er gjort en egen helhetsvurdering blant annet ut fra distriktspolitiske hensyn og man har da landet på at 5 regioner vil kunne løse de utfordringer som næringen står ovenfor, innenfor de rammene som er vedtatt. Fiskeridirektoratet er en meget viktig etat for å utløse det store verdiskapingspotensialet i marin næring.

Venstre slår fast at det er bra for Nordland at regionskontoret opprettholdes. Fiskeri og havbruk er næringer med kompleksitet og variasjon i utfordringene, og fiskeriene i Nordland er ikke lik verken Troms eller Møre. Derfor styrkes næringa i Nordland ved at vi beholder nærhet mellom næring og forvaltning. Og dessuten er det en Venstreseier at vi har fem regioner, og ikke tre, som noen fryktet det kunne bli.

les hele forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet:
Rigget for framtiden – anbefaling om endret regional struktur i Fiskeridirektoratet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**