Bli med og marker Miljøverndagen 2015

Foto: Kåre Pettersen

Fredag 5. juni er det Verdens miljøverndag. Dagen har blitt markert i hele verden hvert år siden den ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm i 1972. I Vestfold Venstre markerer vi også dagen med aktuelle foredrag. Vi overrekker også en verdig mottaker Vestfold Venstres miljøpris. I år er det for øvrig åttende gang vi samler oss til et arrangement hvor alle er velkomne, medlemmer eller ikke.

Det er FNs internasjonale år for matjord og tema rundt matjord, matberedskap, befolkningsvekst er interessant og viktig tema for alle kommunene i Vestfold. Alle har en vesentlig matproduksjon og landets beste matjord. Jordvern Vestfold, tidligere Jordvernforeningen i Vestfold, ved Amund Kind kommer med foredraget ”Jordvern – fra bondesak til et spørsmål om samfunnets beredskap og sikkerhet

Vi ser at klimaspøkelse stadig sniker seg inn på oss. Utfordringen med ikke og nå to graders målet vil få konsekvenser. Kan vi i dag si at klimautfordringene er menneskeskapte? Er CO2 -trusselen den enste utfordringen for klimaet? Hvilke konsekvenser ser vi i dag? Og hvor er vi på veg? Per Espen Fjeld, prosjektleder fra naturveiledning og informasjon i Miljødirektoratet kommer med foredraget «Klima – hva skjer’a?»

Arrangementet vil bli holdt i 1.etasje i Hortens kulturaktivitetshus i Storgata 37 (Cafe Gul), se link for kart; http://www.1881.no/kafeer-og-kaffebarer/kafeer-og-kaffebarer-vestfold/kafeer-og-kaffebarer-horten/cafe-gul_103861991S1/kart/

Det foreløpige programmet ser slik ut:

kl 18:00 Oppmøte og servering av bagetter, kaffe/mineralvann

kl 18:15 Velkommen. Presentasjon av program og introduksjon av tema og foredragsholdere

kl 18:25 ”Klima- hva skjer`a?” Ved Per Espen Fjeld

”Jordvern – fra bondesak til et spørsmål om samfunnets beredskap og sikkerhet” Ved Amund Kind

kl 19:40 Kaffeservering/luftepause

kl 19:50 Introduksjon av Vestfold Venstres miljøpris og vinneren av prisen for 2015

kl 20:15 Slutt

Så sett av drøye 2 timer på Verdens miljøverndag, og møt opp i Storgata 37 i Horten fredag 5. juni kl. 18:00.

Alle er velkomne! Vi lover to spennende og interessante foredrag.

Hilsen Styret i Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**