Medlemsmøter

foto: Marit Gjerstad

Flora Venstre har faste møter hver mandag for medlemmer og alle som står på Flora Venstre sin liste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er satt opp en møteplan med ulike tema. Møtene er i lokalene til Norblikk, Hamregata 36. Fra 20:00 – 22:00.

Vi vil også invitere inn ulike personer for som er knyttet mot tema for å gi oss innspill til debatten.

Ta kontakt med ordførerkandidat Jan Henrik Nygård eller Marit Gjerstad for mer informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**