Til innhold

Marit Gjerstad

En god skole, gode oppvekstforhold, sosial inkludering og skolehelsetjenester er noe av det viktigste en kommune kan sørge for, slik at alle barn får en god start på livet.

Jeg er Marit Gjerstad, og er vokst opp i Åsane. Etter 20 år med studier og jobb andre steder i landet flyttet jeg tilbake til Åsane. Jeg hadde 5 fantastiske studieår på Ås, og har en mastergrad i økonomi og ressursforvaltning med fordypning i akvakultur. Jeg har jobbet med næringsutvikling i de 12 siste årene og har den siste tiden jobbet med bedrifter som vil dyrke makroalger langs Norge sin kyst. Jeg er sådan opptatt av næringspolitikk; forenkling av byråkratiet og skjemavelde, digitalisering, sikre gode sosiale rettigheter til de som etablerer egen bedrift, at kommunen har et godt næringsapparat og at det blir lagt til rette for møteplasser for SMB og store bedrifter der gode ideer kan diskuteres og spinn-off kan skje. Arbeidsplassvekst i ulike bransjer er viktig for at Bergen skal utvikle seg videre og være en attraktiv kommune. Jeg er også opptatt av at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å legge til rette for nyskaping og miljøvennlige valg.

Kampen mot marin forsøpling må også foregå på land. 80 % av bosset i havet kommer fra land. Jeg synes det er for mye boss i kommunen vår, et tiltak mot dette er å bytte ut alle bosspannene med lukkede funksjonelle spann, der ikke bosset flyr ut av vind eller av fugl.

Jeg går mye rundt i Åsane og forstår hvorfor folk flest tyr til bilen, manglende sykkelveier og dårlig infrastruktur for gående bør utbedres.

Tidlig innsats rettet mot barn og unge er ekstremt viktig, en god skole, gode oppvekstforhold, sosial inkludering og skolehelsetjenester er noe av det viktigste en kommune kan sørge for, slik at alle barn får en god start på livet.

Jeg synes tenkingen rundt heldagsskolen er spennende, der SFO er en del av skolen og for alle. Ikke alle foreldre har mulighet til å hjelpe med lekser, og det er en av grunnene til at lekser bør gjennomføres i skoletiden der elevene kan få kvalifisert hjelp.

Politikk er essensielt for samfunnet vårt og jeg håper at du som velger engasjerer deg og ta gjerne kontakt med oss.