Kultur

Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

Hamar Venstre vil

  • sikre fortsatt drift i Vang bibliotek
  • arbeide for et godt breddeidrettstilbud
  • støtte alternative kulturtilbud
  • opprettholde et godt kulturskoletilbud
  • gi støtte til festivalene
  • arbeide for at det utarbeides en restaurerings- og bruksplan for Rolf Jacobsens hjem, i samarbeid med frivillige krefter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**