Velkommen til Kafe` Ung på Vertshuset 27.mai kl. 19-21 – Bø kommune

Bø Venstre Alle som er engasjerte i ungdom sine oppvekstvilkår i bygda vår, bør stille på denne kvelden. Ordfører Olav Kasland og leder for oppvekst og kulturutvalget, Olav Lahus, vil være der, Kafe Ung

2014 og 2015 har alle elevane ved Bø ungdomsskule vore med på Ungdata-undersøkinga, ei landsomfattande kartlegging av ungdomar sine lokale oppvekst-situasjonar. I samband med dette er det utarbeidd ein større rapport, kopla til resultata frå Bø. Desse ynskjer me no å presentere.

I tillegg vil me saman med eit ungdomspanel, beståande av elevar frå ungdoms-skulen, samt ein FAU-representant, invitere til dialog rundt dei utfordringane Ungdataundersøkinga peikar på.

Fyrst og fremst ynskjer me at dette skal vere ein arena der ungdomane sjølv kjem i tale, og då treng dei nokon å uttrykkje seg til. Politikarar og kommune-administrasjonen er difor spesielt invitert. Møtet er elles ope for alle som er engasjert i Bø som ein god oppvekstkommune.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**