Åpent brev til ordførerne i Indre Østfold

Foto: Leo Kornelius Torbjørnsen

Nytt veidirektorat i Indre Østfold? Ja det vil vi ha

Askim Venstre ønsker et nytt Veidirektorat velkommen til Indre Østfold om invitasjonen fra Eidsberg lykkes.

Vi hilser initiativet velkommen og støtter det av hele vårt hjerte. En slik etablering vil ha stor betydning for hele vår region.

Allikevel ønsker vi å peke på at Indre Østfold, som region, kan være attraktiv for etablering av et slikt direktorat.
Ikke bare en kommune alene.
Til det er en slik sak for stor og betydningsfull mener vi.

Lykkes Eidsberg med sitt utspill står vi i Askim Venstre først i køen for å gratulere.
Men finner departementet ikke det de søker i Eidsberg, og står i fare for å reiser forbi mulighetene i resten av Indre Østfold som kunne ha vært passende for dem, står vi først i køen for å kondolere.

For det finnes mange alternativer langs E-18 og langs Østre linje. Langs hver av dem og i kombinasjon. Under en time fra Oslo, om det i seg selv har betydning.

Vi i Askim Venstre har programfestet kommunesammenslåing der vi ønsker hele Indre Østfold som en kommune.
Det er prioritet 1.
Prioritet 2 er sammenslåing av så mange kommuner som mulig.

En av begrunnelsene for vårt standpunkt om kommunesammenslåing er nettopp en sak som denne invitasjonen fra Eidsberg.
Vi mener at vi alle vil komme bedre ut ved å kunne se arealene i regionen under ett.
I stedet for den «kampen» vi erfarer mellom de enkelte kommunene om næringsetablering.

Får en kommune en konkret forespørsel fra en aktør som ønsker etablering på ett bestemt sted, skal denne kommunen gjøre det den kan for å legge forholdene til rette.
Ved en invitasjon der ingen på forhånd har utvist interesse, burde man tenke regionalt for å sikre at alle muligheter blir tatt med som kan bidra til at etablering skjer i regionen. Vi må bli flinkere til å dra lasset sammen i et langsiktig perspektiv.

Hei Solvik-Olsen. Kom og se hva vår region har å tilby!

Beste hilsen

John Altenborn

Førstekandidat Askim Venstre

Ulf T Kolstad

Leder i Askim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**