Tiltak for økt gjennomføring av videregående utdanning i Troms

Venstres fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied, har nå lagt fram fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i fylket. Den har fått tittelen «Samspill for økt gjennomføring» og er den første fylkestingsmeldingen i landet på dette temaområdet.
Bare halvparten kommer gjennom
Foranledningen for meldingen er at bare halvparten av dem som starter på yrkesfag i Troms, fullfører og består i løpet av ungdomsrettsperioden på fem år. Fylkestingsmeldingen åpner for nye gjennomføringsmåter og nye samarbeidsarenaer i et mer systematisk samspill mellom skole, bransjer og læreplass/opplæringskontor.
Mer fleksibel gjennomføring
Fylkestingsmeldingen presenterer historikk og nåsituasjonen før det foreslås tiltak gjennom fire strategisett. De tre første gjelder oppstart av forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller i forhold til gjeldende hovedmodell, mens det fjerde foreslår mer permanente enkelttiltak.
Elevombud og universitetsskoler
Enkelttiltak som foreslås er at det skal stilles krav om lærlinger/ lærekandidater i offentlige anbudskontrakter, kompetanseutvikling for programfaglærerne, universitetsskoler på videregående nivå med fellesfag som eget prosjektområde og opprettelse av elev- og lærlingombud.
Fylkesråden ser at de nye modellene også vil kunne bidra til at elever kan velge flere retninger etter vg1 enn dagens vg2-struktur i fylket åpner for. Hovedmodellen, normalt to år i skole og to år i bedrift, vil likevel være rådende i fortsettelsen.
Møter nedgang i kull
Den forestående nedgangen i antall 16-19-åringer i Troms er så stor (1100 færre om fem år iflg SSB) at det alene krever endringer når vi vil beholde et bredt fagtilbud i fylkets skoleregioner.
“- Men dette er spennende arbeid, og det er godt for hver enkelt ungdom vi kan gi mulighet til et rikere liv,” sier fylkesråden i god Venstre-tradisjon.
Det vil bli åpen høring i Utdanningskomiteen før Fylkestingsmeldinga sluttbehandles i fylkestinget i midten av juni. Her finner du lenke til fylkestingsmeldinga Samspill for økt gjennomføring.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**