Hopptimisten i Ålesund

Foto: Iselin Nybø

Forrige uga va hopptimisten på tur te Ålesund. Flotte by, kjekke folk og møje nytt å lera. Hopptimisten må jo innrømma at någe av det besta med Venstre-folkå i Ålesund va at de hadde lagt inn ein liden kaffipause når me kom te Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Det va ganske tidligt opp den dagen, særligt med tanke på alt som skjer på Stortinget nattestid i slutten av sesjonen. Hopptimisten syns det e best å ikkje gå nærmare inn på det.

Men uansett så va det seint i seng og VELDIGT tidligt opp. Å då e det deiligt med ein liden halltimes pust i bakken før programmet begynne. Men når programmet fyssta kom i gang ska eg sei det blei spennande.

IMG_0861

Fysst gjekk turen te Trollhaugen barnehage. Å dette e ingen ordinære barnehage. Her har de nemligt ein egen avdeling med forsjellige sanserom. Å der fant hopptimisten seg virkeligt te rette. Der fekk hopptimisten prøvd ud litt ulige sansar når han fekk ligga i ett lide badekar follt av plastballer og med et deiligt, behageligt lys.

Så fekk han stå på siå av någen røyr med vatten i. Der va bobler som steig opp og små plastfiskar inni som bevegte seg opp og ner. Her gjekk det an å få ulige fargar på røyrå. Der e sikkert mange ongar som kan ha nytte og glede av et sånnt rom, men for de som trenge det litt meir enn andre så e det jammen meg et godt tilbud.

IMG_0860

Så gjekk turen videre te Ålesund videregående skole. Der traff me ein heile gjeng med guttar som nesten alle ville begynna å jobba på supply-båd.

Någen av de ville på fiskebåd, mens hopptimisten syns han som ville på cruise-båd va den som hørrtes messt fornuftige ud. Ganske deiligt å konna slenga seg ner på ei strand i Karibien i fritiå. Men nok om det.

Trine sko vær leraren deiras i ein samfunnstime. Og faktisk så va der mange av de som hadde fri den dagen, men de kom alligavel. Det må me sei e engasjerte ungdom.

De ga oss ein heile del innspel. Blant aent va de opptatt av læreplasser og meinte at lærlingtilskuddet med fordel konne økast, någe me selvfølgeligt sa oss heilt enige i.

Så va de ganske opptatt av at lønnå te lærlingane måtte bli bedre ittesom det faktisk va lærlingane som gjorde jobben, mens de som va ansatt bare kommanderte lærlingane rundt. Det va nok Trine og Iselin litt meir avventande te, men lovte i alle fall å tenka på det.

Åsså va det dette med utstyr då. Det va ganske lett å vær enige i at det e viktigt med oppdatert utstyr sånn at de faktisk får opplering som kan brugast i det virkeliga livet, ikkje at de bare måtte skru på motorar som e 20 år gamle. Den kjekke gjengen tog oss med ner i verkstedet og hopptimisten fekk stå oppå ein slags maskinting. Ganske stas ☺ Ikkje så aller vest med ein liden pustepause ude i solå heller. Der e ingen plass som Vestlandet. Det meine i alle fall hopptimisten ☺

IMG_0862

Dagen blei avslutta i Giske kommune samen med hu Britt. Der fekk me besøga oppvekstsenteret å hørra ka de dreiv på med om dagen. Ganske tydeligt at det va Vikingtiå som sto øverst på planen i SFO, for de hadde alle kledd seg ud som vikingar når me kom og hopptimisten syns det va et interessant besøg.

De hadde lert om vikingnavn og faktisk så fekk Iselin et vikingnavn den dagen. Ongane der syns at Åsa hadde vært et passande navn, og det e muligt de har rett i det.

Slutten på dagen tilbragte me på kjøkkenet te Britt samen med ein gode gjeng damer fra Giske Venstre (pluss ein beibi som Trine og Iselin hadde messt lyst å ta med seg tebage te Oslo). Me hadde ein gode drøs om laust og fast.

IMG_0863 Ein ting e i alle fall sikkert. Disse damene e godt fornøyde med den oppfølgingen oppvekstsenteret gir ongane. Ingen tvil om at dette e ein flotte plass å voksa opp.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**