Trine Skei Grande – travel skoledag

Takk for besøket, sier rektor Øystein Selnes til Trine Skei Grande., Foto: Karin S. Frøyd

Partileder Trine fikk mange inntrykk på sin travle skoledag i Tønsberg og Sandefjord 2. juni.

Fra tidlig morgen i barnehage og med avsluttende hjemmebesøk hos barnefamilien Moe Holmbæk satt partilederen igjen med nye erfaringer og gode eksempler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Besøket var et ledd i den omfattende skoleturneen over hele landet for Venstre-lederen og stortingsrepresentant Iselin Nybø som er utdanningspolitisk talsperson. Denne dagen var ikke Nybø med på grunn av andre politiske gjøremål. Under hele besøket ble Trine ble ledsaget av sin politiske rådgiver Eirik Brautaset samt lokale Venstre-politikere fra Tønsberg, Sandefjord og fylkeslaget. Den delen av programmet som skulle foregå utendørs, måtte foregå innendørs på grunn av øsende regn og kraftig vind.

Tønsberg

Besøket i Tønsberg ble innledet på Råelåsen barnehage med styrer Kjersti Fluge i spissen. Tilstede var også representanter fra Utdanningsforbundet. Ikke minst var møtet med barna hyggelig. Her var også Tønsbergs Blad tilstede for å få Trines kommentar på bemanningsnormer i barnehager.

Besøket fortsatte på SMI-skolen på Sykehuset i Vestfold. SMI-skolen er skoletilbudet for barn og unge som får undervisning på sykehuset. Både pedagogisk og medisinsk personell fortalte om hvordan skolen fungerer, og hvordan pedagoger, leger og sykepleiere jobber sammen tverrfaglig.

Et kort møte med et barn og samtale med moren til barnet som får nyte godt av tilbudet, ble det også anledning til.

Wang videregående skole som er en friskole i Tønsberg og som tilbyr en toppidrettslinje, var neste stopp. Skolen er i gang med å bygge Wang Ung – ungdomsskole. Her fikk Trine med følge en omfattende innføring i hvordan privatskoler kan være et verdifullt supplement til den offentlige skolen. Rektor Fredrik Aukland og hans engasjerte stab fortalte entusiastisk om elevenes oppnådde idrettsmeritter og også hvordan de motiveres. Under besøket var også Tønsberg Unge Venstre og Baard Salvesen, 2. nestleder i Unge Venstre til stede med stand.

En stor takk til Trine Skei Grande for besøket fra undervisningsstaben. Rektor Aukland smilende i bakgrunnen.
En stor takk til Trine Skei Grande for besøket fra undervisningsstaben. Rektor Aukland og Geir Erlandsen fra lærerstaben smilende i bakgrunnen.

Sandefjord

Rektor ved Byskolen i Sandefjord hadde mye på hjertet.
Byskolen i Sandefjord hadde mye på hjertet.

Trine Skei Grande fant seg godt til rette blant barna og i møtet med ledelsen på Byskolen midt i byens sentrum. Her fortsatte programmet på ettermiddagen. På Byskolen ble hun tatt imot av rektor Øystein Selnes og av Venstres gruppeleder Karin Virik samt lokale Venstre-politikere. Byskolen er en forholdsvis liten skole med 278 elever. For tiden er det 35 nasjonaliteter ved skolen. Det er en foregangsskole for elever med spesielle behov (forsterket skole med ca. 30 elever) og har en egen velkomstklasse/mottaksklasse, ca. 28 elever. Skolen benytter bevisst uteområdene i nærmiljøet i sin undervisning. Rektor Øystein Selnes var blant annet opptatt av å formidle elevinvolvering, dybdelæring og mestring. – Det går an å kombinere dette med å være resultatorientert, sa han.

Neste stopp på programmet var Trudvang barnehage der hun møtte barna, ledelsen ved barnehagen og også enkelte av barnas foresatte.

Avslutningsvis og som siste stopp på den travle og innholdsrike dagen, var det hjemmebesøk hos Sunniva Moe Holmbæk med familie. Formålet med besøket her var at Skei Grande skulle bli nærmere kjent med hvordan familielivet går rundt i en hektisk og lang dag for de minste.

Venstre i Vestfold takker Trine for besøket. Vi regner med at de ideene og inntrykkene hun fikk skal bli gode å ta med seg videre til Venstres landsmøte i 2016. Der er ett av hovedtemaene «Barndom».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**