Miljøpris til Mat fra Toten!

Venstre

5 juni er verdens miljødag. Temaet for årets miljødag er bærekraftig forbruk. Østre Toten Venstre markerer miljødagen ved å dele ut Miljøpris.

Venstres miljøpris for 2015 tildeles produsentsammenslutningen Mat fra Toten for arbeidet med å promotere lokalprodusert mat. Produsentsammenslutningen, som består av 32 matprodusenter, markedfører lokalprodusert mat med fokus på kvalitet og stedegen smak. Hovedvekten av medlemmenes produksjon består av grønnsaker og poteter, men det produseres også egg, kjøtt og foredlede matvarer.
Kortreist mat er viktig i et miljøperspektiv fordi man ved å redusere transporten også reduserer miljøbelastningen. Jordens økende befolkning fører dessuten til et stadig økende press på miljøressursene. Matjord er en knapp ressurs. I et globalt og nasjonalt perspektiv er det derfor viktig at vi tar vare på den matjorda vi har, og at vi opprettholder matproduksjonen i Norge. Bevissthet om dette er særlig viktig i Østre Toten fordi store deler av landets beste matjord ligger her. Ingen andre kommuner har større produksjon av grønnsaker dyrket på friland. Gjennom sin markedsføring av lokal mat bidrar Mat fra Toten til å bedre konkurransevilkårene for lokal mat, og til å øke forbrukernes bevissthet og kunnskap om lokal matproduksjon.
Østre Toten Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**