Miljøprisen 2015

Foto:

Tildeling av årets miljøpris fra Vestre Toten og Gjøvik Venstre går til stolpejakten 2015. Her med (fra v.) Ragnhild Kuntze (Gjøvik Venstre), Tommy Gullord (stolpejakten 2015), Knut Ladegård (Vestre Toten Venstre), Arnfinn Pedersen (stolpejakten 2015) og Jo-Terje Sagrusten Høyesveen (Gjøvik Venstre).

Stolpejakten er et tiltak som er blitt svært populært de siste årene, og bidrar til å fremme gode holdninger og godt forhold til naturen og friluftsliv både for liten og stor.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med årets stolpejakt!

#stolpejakten2015 #vestretotenvenstre#miljøprisen2015 #gjøvikvenstre #stolpejakten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**