Venstre fikk gjennomslag for klimamål i NTP

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Flertallet i Transport og kommunikasjonskomiteen har i dag slått fast at klimamålene i 2020 og 2030 skal være førende for regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. – Klima må være avgjørende i samferdselspolitikken, sier Venstres samferdselspolitiske talsmann, Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre mener at Norges forpliktelser til å kutte utslipp må være førende for all politikk. Dette er særlig viktig i transportspørsmål. Derfor er det gledelig at transportkomiteen slutter seg til kravet om at mål for klimautslipp skal være en grunnleggende premiss i Nasjonal Transportplan, sier Raja.

– Når det er flertall i komiteen forventer vi at Stortinget vil følge dette når saken kommer til behandling der. Det betyr at regjeringen ta klimautslipp fra samferdsel på alvor, og sørge for at NTP bidrar til å redusere klimagassutslippene betydelig frem mot 2030, sier Raja.

Norges forpliktelser til å kutte utslipp må være førende for all politikk

Abid Q. Raja

Stortinget har tidligere slått fast at trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

– Nå må regjeringen i tillegg sørge vi får en reell nedgang av klimautslippene fra hele transportsektoren. Det vil være et svært viktig bidrag for å nå Norges ambisiøse klimamål, avslutter Raja.

Les hele komitéinnstillingen på stortinget.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**