Krever sykkeltrasé gjennom sentrum

- Slik vil Venstre gjøre det enklere å sykle i Bergen., Foto: Byluftlisten

Dette vil gjøre det lettere å sykle i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Mens det de siste årene er kommet sykkelfelt inn mot sentrum både fra Sandviken i nord og Danmarks plass i sør, finnes det ikke egne sykkeltraseer gjennom sentrum.

Syklister som skal krysse sentrum må derfor sykle i veibanen eller benytte fortau og gangarealer som langs Lille Lungegaardsvann og Torgallmenningen.

Byluftlisten, KrF og Venstre foreslår derfor i neste bystyremøte 24. juni en egen trasé for syklister gjennom sentrum.

Traseen
“Bergen sentrum er i dag tilnærmet blottet for tilrettelegging for syklister, noe som gjenspeiles i sykkelandelen i byen. Det foreligger ingen matnyttige forslag for forbedring for syklister i Bergen sentrum i dag” heter det i interpellasjonen fra de tre partiene.

Derfor foreslår de en sammenhengende trasé på strekket Lars Hilles gate – Foreningsgaten – Vaskerelven – Engen – Teatergaten – Neumannsgate – Vestre Torggate – Nygårdsgaten – Strømgaten.

“Her kan man med enkle grep i dag anlegge sykkelfelt ved å omdisponere areal fra biler i Lars Hilles gate og i Nygårdsgaten og tilrettelegge i de øvrige gatene” heter det i forslaget.

Lettere å sykle i Bergen

Julie Andersland (V)
Julie Andersland (V)

– Venstre har lenge etterlyst sykkelvei gjennom sentrum. Nå kommer vi med et konkret forslag til hvordan syklistene kan få bedre og tryggere fremkommelighet i deler av sentrum. Hvis vi får flertall for dette, vil det bli lettere å sykle i Bergen, mener Julie Andersland (V).

Les hele saken på www.bt.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**