Valprogram 2015 – Venstres idégrunnlag

Venstre er eit grønt, liberalt og sosialt parti. Venstre vil at den einskilde tek ansvar for seg sjølv, for andre, for miljøet og for kommande generasjonar. Venstre vil ha eit samfunn som bygger på demokrati, rettsstaten, ein regulert marknadsøkonomi og eit aktivt sivilt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**