– Venstre vil styrke kommunene

– Kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet. Derfor har Venstre gått inn for å overføre makt og oppgaver til kommunene, og sikre dem økonomisk handlingsrom, sa André N. Skjelstad i Stortingsdebatten om kommuneproposisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kommuneproposisjonen er regjeringens forslag til økonomiske rammer for kommunene for neste år. Sammen med Oppgavemeldingen, som Stortinget behandlet forrige uke, legger saken viktige premisser for arbeidet som skal gjøres i kommuner over hele landet.

Andre Skjelstad
André N. Skjelstad er fornøy med at mer makt og oppgaver skal flyttes ned til kommunene og nærmere folk.

– For Venstre er det viktig at kommunene er rustet til å gjøre den jobben vi har satt dem til. Det gjelder oppvekstvillkår for barn og unge, pleie- og omsorgstjenester, kulturtilbud og mye annet som er viktig for folk i hverdagen, sier Skjelstad. Han er fornøyd med at kommuner som lykkes med å legge til rette for næringsliv og nye arbeidsplasser nå skal belønnes gjennom skattesystemet.

– Vi er glad for å ha fått gjennomslag for at kommunene skal få beholde en andel av selskapsskatten, og at det opprettes et havbruksfond som skal gi inntekter til kommuner som stiller areal til disposisjon for havbruksnæringen, sier Skjelstad. Han mener at økte inntekter i kommunene blant annet kan brukes til å styrke oppvekstarbeidet som gjøres.

Oppvekst er viktigst

– En av de viktigste kommunale oppgavene er å sikre barn og unge en god oppvekst. Her spiller helsestasjonene og skolehelsetjenesten en viktig rolle. Det er viktig å styrke det kommunale barnevernet, og stimulere til et tettere samarbeid mellom skole og barnevern, sa Skjelstad i debatten.

Skjelstad tok opp flere temaer i sitt innlegg, blant annet likestilling, stemmerett for 16-åringer og miljøpolitikk.

– Venstre vil gi kommunene mulighet til å ta aktive grep om miljø- og klimapolitikken i egen kommune. Særlig når det gjelder arealbruk trenger vi større kommuner som kan drive utviklingen i en grønnere retning, sa Skjelstad. Han understreker at for Venstre er lokaldemokrati en avgjørende faktor for at kommunereformen skal lykkes.

En av de viktigste kommunale oppgavene er å sikre barn og unge en god oppvekst. Her spiller helsestasjonene og skolehelsetjenesten en viktig rolle.

André N. Skjelstad

– Kommunene må ha frihet til å gjøre sine prioriteringer og sine veivalg uten at vi som sitter på Stortinget skal overstyre dem. Det er også viktig at alle har mulighet til å si sin mening om hvordan kommunen man bor i skal styres. Derfor vil Venstre ha stemmerett for 16-åringer i kommunevalg. Ungdom bruker kommunale tjenester i større grad en voksne, og det er rett og rimelig at de også skal ha innflytelse i valg, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**