Venstre krever næringsutvikler!

Foto: Helga Feste Hunter

Under kommunestyret i Østre Toten onsdag 17. juni la Tone Møller fra Venstre frem følgende forslag under punktet om næring i forbindelse med strategiske prioriteringer 2016-2019.

Venstre mener at det ikke eksisterer en helhetlig plan for næringsutvikling i Østre Toten. Vi krever derfor oppretting av en egen næringsutvikler med et særskilt ansvar for å være et bindeledd mellom næringslivet og kommunen. Fokuset skal være langsiktig og strategisk planlegging med klar måloppnåelse, og arbeide utadrettet mot de enkelte bedrifter og hele næringer. Denne stillingen skal ansettes på åremål, og opprettes innenfor eksisterende rammer ved å være helt eller delvis finansiert via statlige tilskudd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**