JA til sommeråpen barnehage

Foto: Våler Venstre

Våler Venstre vil fremme tiltak som gir økt bolyst. Et sommeråpent barnehagetilbud for de foreldrene som trenger det, er viktig familievelferd som må prioriteres.

Våler Venstre vil derfor programfeste et sommeråpent barnehagetilbud, i tillegg til å satse mer på kompetanse, tidlig innsats og foreldreinvolvering i barnehagene.

– For noen familier går det greit med sommerstengte barnehager, mens det for andre skaper store problemer. Når sommerstenging medfører at familier ikke får lang nok ferie sammen, må en lytte til det og være villig til å gjøre ting annerledes, sier Bente Libekk.

– Vi mener at det er mulig å både ha god pedagogisk bemanning gjennom året, og samtidig samarbeide om et tilbud til de som trenger det i sommerferieperioden, utdyper Emiliana Hjelmervik.

– Saken er tatt opp både i foreldreråd og i kommunalt foreldreutvalg for barnehagene (KFUB) i flere runder, men uten at foreldrene som har behov for andre løsninger er hørt. Derfor er det nå nødvendig å løfte saken politisk, sier Marita Kalfoss Sollien.

De har alle engasjert seg i foreldreråd/KFUB og jobbet for å få et sommeråpent tilbud, og gjennom dette møtt foreldre som fortviler over sommerstengingen og konsekvensene som det får for familien. Uttalelser fra flere foreldre om at en vurderer å flytte på grunn av dette, er svært alvorlig. Derfor er de veldig tydelige på at det haster med å få til en endring, om mulig allerede i sommer. Hvis ikke håper de at valgresultatet til høsten er med på å avgjøre saken til familienes fordel fra neste sommer av.

– Barnehagen er veldig viktig, er med på å gi et godt grunnlag også for videre skolegang. Derfor må vi på alle måter prioritere gode barnehager framover, avslutter Ole Frode Mikkelsgård.

Bakgrunn: Barnehagene i Våler har tidligere hatt et åpen tilbud i sommerperioden, hvor både kommunale og private barnehager har samarbeidet om et tilbud i en av barnehagene. Sommerstengte barnehager ble innført som et innsparingstiltak i 2011, samtidig som de politiske utgiftene ble økt, mot blant annet Venstres stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**