Venstre vil redde Gnisten

Foto: Francisco Munoz

Venstre vil unngå kutt til de svakeste, skriver Erlend Horn i BA i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

“Gnisten” er et lavterskeltilbud for folk med psykiske helseplager i Fana. Senteretet står i fare når byrådet må kutte i midler. Men jeg vil redde senteret fra budsjettkutt. Venstre er opptatt av å skjerme psykiatrien for budsjettkutt i denne omgang. Vi har god dialog med byrådet om budsjettet, og har sagt klart fra om at kutt i psykiatri, sosialhjelp og barnevern er vanskelig å gå med på.

Jeg sitter i helse- og sosialkomiteen i bystyret, og frykter at tilbudet til de svakeste blir vekket når det skal kuttes i budsjettene. Nedturen i oljebransjen gjør at Bergen får inn mindre skatt enn før. Vi må selvsagt tilpasse budsjettene etter det, men jeg frykter at uttene skal ramme dem som ikke kan eller orker skrike høyt for seg og sine.

Jeg vil heller ha en større debatt om hva kommunen skal og ikke skal drive med. Heller enn å kutte litt her og der ettersom muligheten byr seg, vil jeg invitere til en diskusjon om hva som er viktig at det offentlige stiller opp med, og hva det er rimelig at folk med god økonomi kan betale selv. Det kan bli en tøff debatt, men jeg vil mye heller stå i den enn å kutte til de svakeste.

Innlegget stod på trykk på side 20 i BA, 23.06.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**