Det Liberale Miljøpartiet Venstre – fremdeles grønnest!

Å skli over til MDG for utolmodige og miljøengajerte velgere er slik jeg ser det en skikkelig skivebom. MDG har ingenting å bidra med i kampen for miljøet, bortsett fra populistiske lettvinte og dårlige løsninger. Vekst er faktisk en del av løsningen på framtidas miljøutfordringer. All nødvendig omstilling til et grønt skifte kan bare skje dersom vi har vekst. Veksten er den klart mest effektive katalysatoren for nødvendig forandring. Et eksenpel er veksten i bruken av fornybare energikilder som f.eks. solenergi. Analyseselskapet Blomberg mener at solenergi kommer til å være den billigste kilden til kraftproduksjon allerede om 15 år! ( http://energiogklima.no/…/bnef-om-15-ar-er-solenergi…/) Det sies dessuten i artikkelen at: ” Dei neste 25 år skal den globale kraftproduksjonskapasiteten transformerast: frå å vere 2/3 dominert av fossil energi, til å få ein overvekt av rein og desentralisert energi. Drivarane blir økonomi, og i mindre grad politikk
Dette er bare et eksempel på at kapitalisme kan fungere til folks beste forutsatt at den fungerer i et system under politisk kontroll.

MDG sitt svar, som ikke er noe nytt, er en generell reduksjon i forbruk og produksjon. Ta en tur til Kina og overbevis kommunistregjeringa der om at det er veien å gå, eller til Afrika… Ja, vi kan fint tåle en forbruksreduksjon i vesten, isolert sett! Det er bare det at ingeneting er isolert, alt henger sammen. Vi reduserer vårt forbruk, og Asia, Afrika og Sør Amerika mister markeder, .. de får større arbeidsledighet. Færre, om noen tør satse på helt nødvendig ny teknologiutvikling, fordi det ikke er marked for slikt mer. Det som finnes av miljøteknologi i dag, finnes i stor grad fordi noen har sett en mulighet til å tjene penger på denne teknologien… fordi det har vært et marked der!

SÅ: Løsningen er IKKE å sette på bremsene, men å legge til rette for etablering av markeder for utvikling av det som trengs i et nullutslippssamfunn basert på fornybare energikilder, stor grad av resirkulering og en fornuftig ressurs forvaltning. Alt dette skjer best ved hjelp av politisk styring og bruk av markedmekanismer. Og å stimulere til ønsket utvikling ved skatte og avgiftsystemet, samt bruk av lovverket når dette er nødvendig. Dette har Venstre forstått.
Derfor er Venstre fremdeles det grønneste og beste miljøpartiet i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**