Vil bytte kontantstøtte mot gratis barnehage

Foto: Jo Straube

Alle barn skal ha like muligheter uavhengig av familiebakgrunn. Venstre vil derfor fjerne kontantstøtten og heller gi gratis barnehage for lavtlønnede. Trine Skei Grande og Guri Melby foreslår et forsøksprosjekt i Oslo kommune i Dagbladet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Kontantstøtten mange familier får burde heller vært brukt på barnehage. Hvis du skal begynne på norsk skole uten å kunne norsk får du et dårligere utgangspunkt enn resten av elevene, sier Trine Skei Grande til Dagbladet.

Trine Skei Grande og Guri Melby.

Venstre har ambisjoner for at alle barn skal lykkes, og det er bevist at barnehage er en av tingene som hjelper. Barn får bedre språk, lærer bedre på skolen, og flere av dem fullfører videregående og tar høyere utdanning. I dag går 96,6 av alle 3,5 åringer i barnehage.

Venstre var tidligere forkjemper for kontantstøtten for å kunne gi foreldre økonomisk valgfrihet til om de ville ha barna i barnehage eller hjemme.

Les saken på dagbladet.no

– Kontantstøtten var smart da den kom, men nå er den blitt en konservering av fattigdom og utenforskap, sier Grande til Dagbladet.

Kontantstøtten er blitt en konservering av fattigdom og utenforskap

Trine Skei Grande

– Det blir en fattigdomsfelle både for mor og neste generasjon. Hvis mor er hjemme, så er det mer økonomisk fornuftig å også holde barnet hjemme og motta kontantstøtte. Det er da lettere å ta kontantstøtte enn å finne jobb til mor, utdyper Guri Melby, Venstres 1. kandidat i Oslo til Dagbladet.

Pengene fra kontantstøtten vil Venstre bruke på å gi gratis kjernetid i barnehagen for 3 åringer til foreldre med lav inntekt

For å rette opp problemene tilknyttet ett barnehageinntak i året vil Venstre utvide retten til barnehageplass til å gjelde barn som fyller ett år innen utgangen av desember det året det søkes plass om.

I tillegg må vi bedre kvaliteten i barnehagene slik at den i større grad er i stand til å fange opp problemer barna har. Vi må derfor ha et stort barnehageløft med flere vernepleiere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere ansatt i barnehagene, samt å sørge for at barnehagene har et aktivt forhold til språkstimulering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**