Et godt liv i Skedsmo

Lillestrøm Kultursenter
Foto: Mats Olsen

Kultur og idrett gir livskvalitet og samhold. Venstre vil at alle i Skedsmo skal ha tilgang på gode opplevelser innenfor kultur og idrett, både som utøver og som tilskuer, og vil spesielt prioritere bredden i kultur- og idrettstilbud til barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kultur.

 • Øke ressursene til kultursektoren og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kulturlivet i kommunen
 • Realisere nytt kulturhus på Husebylåven
 • Realisere etablering av nye lokaler til Akershus Kunstsenter i Kirkegata i Lillestrøm, i samarbeid med Akershus fylkeskommune
 • Etablere nytt multimediehus i Kirkegata i Lillestrøm, med blant annet bibliotek og aktiviteter for barn og unge
 • Bidra til realisering av nytt nasjonalt våtmarkssenter og fløtingsmuseum ved Fetsund Lenser, og koble dette sammen med kulturminner i Lillestrøm og Strømmen knyttet til tømmerfløting og sagbruk
 • Sikre gode åpningstider på Hovedbiblioteket på Strømmen, inkludert søndagsåpent utenom skolens sommerferie, og opprettholde bibliotektilbudet på Skedsmokorset
 • Sikre gode arenaer for egenorganiserte aktiviteter blant barn og unge
 • Øke tilskuddene til musikk- og kulturskolen slik at flere kan benytte seg av dette tilbudet
 • Øke administrasjonsstøtten til frivillige lag og foreninger, og opprettholde det særskilte tilskuddet til skolekorps
 • Arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øveing og konserter

 

Idrett.

 • Etablere ny idrettspark på Lundjordet på Skedsmokorset, og blant annet tilrettelegge for oppføring av fotballhall
 • Etablere futsall/fleridrettshall på Strømmen stadion
 • Videreføre gratisprinsippet for barn og unge under 17 år, og utvide det til å gjelde alle kommunale anlegg
 • Sikre at nye skoler fremover bygges med flerbrukshall/forsamlingslokale i stedet for tradisjonell gymsal
 • Videreutvikle Nebbursvollen som et attraktivt friluftsbad for hele Nedre Romerike, og blant annet bygge stupetårn
 • Støtte etablering av privat badeanlegg på Strømmen, og arbeide for at anlegget kan supplere kommunens behov for svømmetilbud i undervisningssammenheng og behandlingsøyemed
 • Rehabilitere kommunens svømmehaller for å sikre god standard og forutsigbar drift
 • Ruste opp Skedsmohallen
 • Legge til rette for utvidelse av golfanlegget på Vigernes
 • Sikre gode nærmiljøanlegg i hele kommunen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**