Trygg og god oppvekst

Foto: Mats Olsen

Venstre ønsker at alle barn som vokser opp i Skedsmo skal ha en trygg oppvekst og gis de beste muligheter for å lykkes i livet. Venstre ønsker et samfunn som verdsetter kunnskap og som stimulerer til nysgjerrighet, nyskaping og kreativitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

God barndom.

 • Målrette tiltak for familier som lever i økonomisk utrygghet, gjennom ordninger som f.eks. aktivitetskortet og opplevelseskortet
 • Sikre differensierte priser i barnehage og SFO slik at alle har mulighet til å benytte seg av disse tilbudene
 • Sikre at alle barn har en trygg skolevei
 • Sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører
 • Sikre god kapasitet og kompetanseutvikling i barnevernet

 

Kunnskap.

 • Flere gode lærere i Skedsmoskolen
 • Skape gode og trygge klasseledere gjennom å videreføre ordningen “kompetanse for kvalitet”
 • Styrke morsmålsundervisningen
 • Innføre sommerskole som et frivillig tilbud i sommerferien
 • Øke pedagogtettheten i barnehagene
 • Styrke tidlig innsats fra barnehagealder
 • Sikre at søsken får plass i samme barnehage

 

Godt læringsmiljø.

 • Bygge ny skole i Lillestrøm for å møte elevtallsveksten
 • Videreføre opprustningen av skolene i Skedsmo
 • Sikre at nye skoler bygges med flerbrukshall/forsamlingslokale i stedet for tradisjonell gymsal
 • Styrke skolehelsetjenesten for å sikre rask og god oppfølging
 • Åpne for å ansette andre yrkesgrupper i skolen

Læreren er nøkkelen til god skolegang for hver enkelt elev. Trygge, gode klasseledere gir trygge og gode elever

Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**