Venstre har store ambisjoner for Skedsmo

Foto: Idée Fixe

Kampen om posisjonene får stor oppmerksomhet foran høstens kommunevalg. Men det viktigste er ikke hvem som skal bekle de ulike posisjonene: Valget handler først og fremst om hvilken politikk som skal føres.


Av Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat i Skedsmo

I Skedsmo har Venstre vært med å styre kommunen de to siste periodene. Med Venstres hånd på rattet, har Skedsmo fått verdens mest moderne løsninger innenfor fjernvarme og avfallshåndtering, Lillestrøm er blitt kåret til Norges beste sykkelby fire ganger på rad, og satsingen på kompetanse og nyskaping i Skedsmoskolen har fått et kjempeløft.

Vi har gjennomført store investeringer for fremtiden innen helse og omsorg, styrket innsatsen i barnevernet, etablert kunnskapssenter ved Kjeller skole, doblet hallkapasiteten i kommunen, økt støtten til frivillige lag og foreninger, og innført søndagsåpent på biblioteket.

Vi er stolte over det vi har fått til, men er fortsatt ikke fornøyde. Venstre har store ambisjoner for Skedsmo.

Skedsmo trenger smarte løsninger for å håndtere befolkningsvekst og trafikkvekst. Venstre vil ha en skole der læreren får lov til å være lærer, en eldreomsorg som vektlegger forebygging, tidlig innsats og den enkeltes behov, og en kultur- og idrettspolitikk som gir alle mulighet til å delta basert på egne forutsetninger og uavhengig av foreldrenes inntekt.

Venstre vil arbeide for at Skedsmo skal gå i front for å ta i bruk nye, smarte løsninger innenfor klima og miljø. Vi vil ha separat busstrasé gjennom Lillestrøm og en egen snarvei for bussen fra Holt/Vestvollen til Kjeller. Vi vil ha et sammenhengende sykkelveinett, en egen sykkelhighway og bysykler til Strømmen og Kjeller. Vi vil ha byparker i sentrum av Lillestrøm og Strømmen, vi vil ha bibliotek i Lillestrøm, kulturhus i Husebylåven, og vi vil fortsette den sterke utbyggingen av idrettsanlegg.

Dette er et lite knippe av saker som Venstre vil jobbe for de neste fire årene. Vi har store ambisjoner, men vi har også vist at vi kan levere når vi samarbeider med andre. Hvis vi får velgernes tillit, skal vi jobbe videre for tydelig gjennomslag også de fire neste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**