Venstre vil bekjempe rusavhengigheten – ikke de rusavhengige!

Foto: Torstein Stråtveit

Fredag ettermiddag møtte omtrent 150 personer på Festplassen for å kritisere bruken av bortvisningsvedtak i Bergen sentrum. Fylkesleder i Hordaland Venstre, Geir Kjell Andersland var invitert til å holde appell. Du kan lese appellen her og mer om aksjonen “Bortvist” i BA.

La meg først få takke initiativtakerne til denne samlingen. Svært betimelig og svært viktig! Venstre vil bekjempe rusavhengigheten – ikke de rusavhengige!

Rusavhengighet må møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler – ikke med straff.

Ruspolitikken er en del av helse- og sosialpolitikken – ikke av kriminalpolitikken. Alle mulige og gode tiltak må tas i bruk for å bedre livssituasjonen til de som sliter med rusproblemer. Å nekte de adekvate hjelpetiltak, er antagelig et brudd på deres menneskerett til helsehjelp og viser i hvert fall en manglende respekt for deres krav på et mest mulig verdig liv. Tiltak vil være skikkelige brukerrom, tilpassede boliger og lavterskel arbeidstilbud. Å jage mennesker i nød bort ved hjelp av politi og påføre de sviende bøter, som de ute av stand til å betale, er det motsatte av hva som trenges. Dette innebærer bare en sosial renovasjon, rydding av gatene og en strafferettslig tilnærming som burde være en sivilisert retts- og velferdsstat uverdig.

Det er et spørsmål i seg selv om politiets påberopte lovhjemmel er holdbar. Men uansett den juridiske siden, er den etiske og den økonomiske siden i denne saken dårlig håndtert. Bortvisning, med bruk av et titall politifolk er kostbart.

Er dette virkelig fornuftig bruk av fellesskapets midler?

Med all respekt: Burde ikke politiet ha nok annet å bruke ressursene på? Som å oppklare mer alvorlig kriminalitet og prioritere mer kvalitet i sin etterforskning? Bergen ligger på Europatoppen i overdosedødsfall per innbygger. Nygårdsparken var en åpen russcene siden 1960 tallet.

Venstre og andre advarte mot at det ville oppstå problemer andre steder i byen når man stengte Nygårdsparken uten en god nok plan for oppfølging av alle rusmisbrukerne som hadde sitt tilholdssted der. Dette er de politiske myndigheters ansvar, ikke politiets. Det trengs både mer forebyggende innsats og flere lavterskel og skadereduserende tiltak.

Venstre kommer til å kjempe på alle arenaer vi kan for å få til en mer human og kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Venstre, sammen med våre allierte i denne kampen, vil ikke gi seg før vi har fått en politikk hvor verdighet, humanitet og fornuft er de førende prinsipper – ikke den intoleransen, moralismen og kunnskapsløsheten som hittil har fått råde. – Geir Kjell Andersland, Fylkesleder Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**